Сайтът www.meshka.eu се управлява от „Думите“ ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България.

Чрез ползването на сайта www.meshka.eu, вие приемате общите условия и политика на поверителност, описани по-долу. В случай, че не сте съгласни с тях или някаква част от тях, моля не използвайте сайта. Дружеството си запазва правото да прави промени по всяко време в сайта и в условията на ползване чрез публикуването им на www.meshka.eu без други известия. Моля, преглеждайте тази страница редовно, за да се осведомявате своевременно за евентуални промени.

Дружеството се задължава да обработва събираните лични данни в съответствие с действащото законодателство и само за целите, посочени в сайта.

Логото и корпоративните символи, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на дружеството. Може да споделяте съдържанието на сайта с трети лица, само и единствено при условие, че спазвате следното: да запазвате съдържанието на сайта единствено за лична употреба и без стопанска цел, да препращате съдържанието на сайта на трети лица единствено за тяхна лична употреба и без стопанска цел и при положение, че ги уведомявате за произхода на съдържанието, да използвате съдържанието със стопанска цел само и единствено с писменото съгласие на дружеството.

Неспазване на посочените указания може да доведе до използване на правни мерки.

Всички цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.